Bỏ rơi con để của mình bị xử phạt thế nào?

HỎI: có một số bài viết về trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, gần đây báo có bài “ Bé trai sơ sinh bị mẹ bỏ lại trong chùa Thanh Lương”, tôi xin hỏi bỏ rơi con đẻ bị xử lý như thế nào? Các yếu tố cấu thành Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ?

Trả lời:

Người mẹ vứt bỏ con sẽ bị xử phạt hành chính theo Điều 22 Nghị định 144/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Cụ thể sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với các hành vi:

– Bỏ hoặc không chăm sóc, nuôi dưỡng con sau khi sinh.

– Cố ý bỏ rơi trẻ em ở nơi công cộng.

– Bỏ mặc hoặc ép buộc trẻ em không sống cùng gia đình, bỏ mặc trẻ em tự sinh sống.

Ngoài ra, những người vi phạm còn bị buộc phải thực hiện nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định của pháp luật để khắc phục hậu quả.

Người mẹ vứt con mới đẻ còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 124 Bộ Luật hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Điều 124. Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ

1. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Yếu tố cấu thành Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ:

Khách thể

Tội phạm xâm phạm đến mối quan hệ liên quan đến tính mạng của người khác được pháp luật hình sự bảo vệ; xâm phạm đến quyền được sống của cá nhân được pháp luật bảo vệ. Đối tượng tác động ở đây là con được sinh ra trong 07 ngày tuổi.

Mặt khách quan

Đối với trường hợp giết con mới đẻ:

– Về hành vi: Người mẹ chịu ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt có hành vi cố tình giết con mới đẻ.

Hành vi giết con mới đẻ có thể được thực hiện thông qua các hình thức bóp mũi, bóp cổ cho ngạt thở,…; hoặc không cho con bú dẫn đến đứa trẻ chết,…

– Về mặt hậu quả: Tước đoạt mạng sống của con mới đẻ.

Đối với trường hợp vứt bỏ con mới đẻ:

– Về hành vi: Người mẹ chịu ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt có hành vi cố tình vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết.

Hành vi vứt bỏ con mới đẻ có thể được thể hiện thông qua việc vứt con ngoài cổng chùa, vứt con ngoài đường phố,…

– Về mặt hậu quả: Làm chết con mới đẻ là hậu quả bắt buộc.

Chủ thể

Chủ thể của tội phạm giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ là chủ thể đặt biệt. Ở đây chính là người mẹ có năng lực chịu trách nhiệm hình sự đầy đủ (nếu người cha có hành vi trên thì có thể bị truy cứu trách nhiệm về tội giết người) chịu ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt.

Mặt chủ quan

– Về lỗi: Người thực hiện hành vi do lỗi cố ý trực tiếp hoặc do lỗi cố ý gián tiếp.

Theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015 thì cố ý phạm tội trực tiếp là hành vi của người phạm tội, mà khi đó người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là rất nguy hiểm sẽ tước đoạt đi mang sống của đứa trẻ, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả đó xảy ra.

Còn cố ý gián tiếp là người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình có thể dẫn đến cái chết cho con mới đẻ, thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra, tuy người phạm tội không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả đó xảy ra.

– Mục đích: Nhằm tước đoạt mạng sống của con mới đẻ hoặc bỏ mặt cho hậu quả đó xảy ra đối với con mới đẻ (đối với trường hợp vứt con mới đẻ).

Hình phạt

Tùy vào trừng trường hợp cụ thể, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội mà người phạm tội giết con mới đẻ có thể bị phạt tù 06 tháng đến 03 năm.

Và tùy vào trừng trường hợp cụ thể, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội mà người phạm tội vứt bỏ con mới đẻ có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Give a Comment