Bồi thường và hỗ trợ tái định cư đối với hộ gia đình phải di chuyển chỗ ở

Bồi thường và hỗ trợ tái định cư đối với hộ gia đình phải di chuyển chỗ ở

Câu hỏi: Gia đình tôi sở hữu một mảnh đất ở duy nhất rộng 130m2 và đang sinh sống trên đất này. Nay nhà nước quyết định thu hồi đất này và gia đình tôi phải chuyển đi nơi khác sống. Vậy chúng tôi sẽ được bồi thường và hỗ trợ như thế nào?

     Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Luật sư tư vấn bồi thường và hỗ trợ tái định cư đối với hộ gia đình phải di chuyển chỗ ở theo quy định của pháp luật như sau:

– Căn cứ pháp lý:

  • Luật đất đai 2013
  • Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai.
  • Nghị định 47/2014/NĐ-CP bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

1. Bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ở

    Tại Khoản 1,2 Điều 79 Luật đất đai quy định về bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ở như sau:

  • Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau:

     – Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;

    – Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

  • Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.

     Theo đó trong trường hợp của bạn, vì mảnh đất bị thu hồi là nơi ở duy nhất của cả gia đình nên nhà nước sẽ ưu tiên bồi thường cho gia đình bằng đất ở hoặc nhà ở. Nếu gia đình không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì sẽ được bồi thường bằng tiền. Tuy nhiên, nếu giá trị đền bù không đủ điều kiện bồi thường về đất ở thì nhà sẽ được nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất. 

2. Hỗ trợ tái định cư đối với đất ở của hộ gia đình phải di chuyển chỗ ở

     Tại Khoản 1,2 Điều 22 quy định về hỗ trợ tái định cư đối với đất ở của hộ gia đình phải di chuyển chỗ ở như sau:

“1. Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu quy định tại Điều 27 của Nghị định này thì được hỗ trợ khoản chênh lệch giữa giá trị suất tái định cư tối thiểu và số tiền được bồi thường về đất

2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tự lo chỗ ở thì ngoài việc được bồi thường về đất còn được nhận khoản tiền hỗ trợ tái định cư. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy mô diện tích đất ở thu hồi, số nhân khẩu của hộ gia đình và điều kiện cụ thể tại địa phương quy định mức hỗ trợ cho phù hợp.”

     Như vậy đối với hộ gia đình được bố trí tái định cư, nhà nước sẽ bồi thường với giá trị ít nhất là 1 suất tái định cư tối thiểu. Cụ thể suất tái định cư tối thiểu này sẽ được chính phủ quy định cho phù hợp với điều kiện từng vùng, miền và địa phương. Trong đó, nếu số tiền được bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu thì sẽ được hỗ trợ thêm khoản tiền chênh lệch với suất tái định cư tối thiểu. Ngoài ra, trong trường hợp gia đình bạn tự lo chỗ ở thì ngoài việc bồi thường về đất còn có thể nhận thêm khoản tiền hỗ trợ tái định cư. Mức hỗ trợ cụ thể sẽ được UBND tỉnh căn cứ vào quy mô diện tích đất thu hồi, số nhân khẩu trong gia đình và điều kiện kinh tế- xã hội tại địa phương để quyết định.

    Bài viết liên quan:

    * Điều kiện và nguyên tắc bồi thường khi nhà nước tiến hành thu hồi đất

   *  Trình tự thủ tục khi nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật

   Trên đây là nội dung tư vấn của Asklaw đối với trường hợp của bạn về bồi thường và hỗ trợ tái định cư đối với hộ gia đình phải di chuyển chỗ ở theo quy định của pháp luật. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 19006261 để được hỗ trợ kịp thời.

Give a Comment