Cách tính tiền sử dụng đất mới nhất đang áp dụng năm 2020

Khi mua bán đất, giao đất là hình thức chủ yếu mà người dân được cấp Sổ đỏ. Tùy từng trường hợp mà Nhà nước sẽ tiến hành thu tiền sử dụng đất. Vì vậy, mọi người cần nắm rõ những thông tin này, đặc biệt là cách tính tiền sử dụng đất để có sự chuẩn bị đầy đủ nhất.

Cách tính tiền sử dụng đất

Trường hợp phải đóng tiền sử dụng đất

Theo Điều 55 Luật Đất đai 2013, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

– Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở.

– Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.

– Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.

– Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.

Cách tính tiền sử dụng đất phải nộp khi giao đất

Tùy thuộc vào từng hình thức giao đất mà tiền sử dụng đất phải nộp khi cấp Sổ đỏ là khác nhau, cụ thể:

* Tiền sử dụng đất khi giao đất thông qua đấu giá

Theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 45/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 2 Nghị định 135/2016/NĐ-CP, tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất phải nộp là số tiền trúng đấu giá.

* Tiền sử dụng đất khi giao đất không qua đấu giá

Theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất phải nộp được xác định theo công thức sau:

Tiền sử dụng đất = Giá đất tính theo mục đích sử dụng đất x Diện tích đất – Tiền sử dụng đất được giảm (nếu có) – Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ (nếu có)

Trong đó:

  • Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất là diện tích đất có thu tiền sử dụng đất ghi trên quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất cụ thể (giá đất do UBND cấp tỉnh quyết định – loại giá đất này không được ban hành trước như Bảng giá đất mà được xác định dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp).
  • Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất là tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng cho Nhà nước.

Trên đây là cách tính tiền sử dụng đất được pháp luật Việt Nam quy định. Tuy nhiên trong thực tế, các cá nhân cần tuân theo thông báo của cơ quan thuế.

Give a Comment