Chỉ thị 06/CT-TTg công tác phòng, chống thiên tai, lụt , bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012

Chỉ thị 06/CT-TTg công tác phòng, chống thiên tai, lụt , bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012

 

Số hiệu:

06/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 23/02/2012 Ngày hiệu lực: 23/02/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Còn hiệu lực

(Thuộc tính của Chỉ thị 06/CT-TTg )

Mục đích của Chỉ thị 06/CT-TTg

Năm 2011, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã chỉ đạo kịp thời, sâu sát, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương đã chủ động trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần hạn chế được nhiều thiệt hại. Trước diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, bất thường, khó dự báo; để chủ động ứng phó với thiên tai trong năm 2012, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện tốt một số việc sau đây:

  1. Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011, trên cơ sở đó xây dựng phương án, nhiệm vụ năm 2012 sát với tình hình thực tế, có tính đến những yếu tố bất thường do biến đổi khí hậu; củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các cấp từ trung ương đến cơ sở.
  2. Tiếp tục thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020, Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020, Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng. Lồng ghép phòng, tránh thiên tai, biến đổi khí hậu, nước biển dâng vào quy hoạch, dự án của ngành, địa phương. Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về các loại hình thiên tai và biện pháp phòng, tránh; bổ túc kiến thức, phổ biến kinh nghiệm trong công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão cho các cán bộ mới được bổ nhiệm phụ trách lĩnh vực.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/06.CT-TTg..Asklaw.doc” text=”Download:Chỉ thị 06/CT-TTg” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment