Chỉ thị 16/2005/CT-TTg thi hành luật an ninh quốc gia

Chỉ thị 16/2005/CT-TTg thi hành luật an ninh quốc gia

Số hiệu: 16/2005/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 11/05/2005 Ngày hiệu lực: 02/06/2005
Ngày công báo: 18/05/2005 Số công báo: Số 13
Tình trạng: Còn hiệu lực

Bộ Công an có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Chỉ thị 16/2005/CT-TTg.

Khẩn trương hoàn thành việc tập huấn chuyên sâu về Luật An ninh quốc gia, bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia cho cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị thuộc Bộ và Công an các địa phương, trong đó tập trung vào đội ngũ cán bộ, chiến sĩ các đơn vị an ninh, tình báo, cảnh vệ Công an nhân dân và cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đang công tác tại các địa bàn trọng điểm về an ninh quốc gia.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thi hành Luật An ninh quốc gia cho cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân bảo đảm rõ ràng, dễ hiểu, thuận tiện cho việc thực hiện luật được thống nhất.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, Ban, ngành liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An ninh quốc gia; các Nghị định về bảo đảm điều kiện cho hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia; về thủ tục, thẩm quyền thực hiện quyền hạn của cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia và cán bộ chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia; về giáo dục bảo vệ an ninh quốc gia trong hệ thống giáo dục quốc dân; về khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia; về khôi phục danh dự, đền bù, trợ cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do tham gia bảo vệ an ninh quốc gia.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/16.2005.CT-TTg.Asklaw.doc” text=”Download:Chỉ thị 16/2005/CT-TTg” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment