Công ty có trách nhiệm gì khi nhân viên bị tai nạn lao động?

Công ty có trách nhiệm gì khi nhân viên bị tai nạn lao động?

Câu hỏi: Chào luật sư, trên đường đi công tác làm nhiệm vụ cho công ty, tôi bị tai nạn giao thông. Tôi được giám định suy giảm khả năng lao động là 45%. Theo quy định thì tai nạn của tôi được xác định là tai nạn lao động và tôi sẽ được hưởng trợ cấp hằng tháng do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả. Vậy công ty có trách nhiệm chi trả viện phí trong trường hợp của tôi không? Và pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Luật sư tư vấn công ty có trách nhiệm gì khi nhân viên bị tai nạn lao động theo quy định của pháp luật như sau:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật an toàn vệ sinh lao động 2015
  • Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động

1. Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động của người sử dụng lao động

     Điều kiện để người lao động được hưởng chế độ của người sử dụng lao động chi trả khi người lao động bị tai nạn và phải được xác định là tai nạn lao động.

     Theo thông tin mà bạn cung cấp thì bạn bị tai nạn trong khi đi công tác làm nhiệm vụ cho công ty nên theo Điều 45 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 thì tai nạn của bạn sẽ được coi là tai nạn lao động.

     Bạn bị suy giảm 45% khả năng lao động nên bạn sẽ được hưởng trợ cấp hằng tháng do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả cùng với những chế độ do người sử dụng lao động chi trả.

2. Trách nhiệm của công ty khi người lao động bị tai nạn lao động

     Theo quy định tại Điều 38 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 thì công ty của bạn sẽ có trách nhiệm khi người lao động bị tai nạn lao động như sau:

– Kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho người lao động bị tai nạn lao động và phải tạm ứng chi phí sơ cứu, cấp cứu và điều trị cho người lao động bị tai nạn lao động;

– Thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị tai nạn lao động như sau:

  • Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế;
  • Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do người sử dụng lao động giới thiệu người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa;
  • Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế;

– Trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động;

– Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra với mức như sau:

  • Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%.
  • Ít nhất 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động.

– Trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động mà do lỗi của chính họ gây ra một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 4 Điều này với mức suy giảm khả năng lao động tương ứng;

– Giới thiệu để người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định y khoa xác định mức độ suy giảm khả năng lao động, được điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động theo quy định pháp luật.

     Như vậy, công ty của bạn sẽ có trách nhiệm chi trả chi phí sơ cứu, cấp cứu đến khi bạn điều trị ổn định và trường hợp bạn hoàn toàn không có lỗi khi bị tai nạn thì công ty sẽ phải bồi thường cho bạn với mức bằng: 1,5 + (45-10)*0,4 = 15,5 tháng tiền lương.

     Trường hợp bị tai nạn là do lỗi của bạn thì bạn vẫn sẽ nhận được trợ cấp từ công ty của bạn với mức ít nhất bằng 40% mức trợ cấp trên.

     Công ty bạn sẽ có trách nhiệm chi trả tiền bồi thường, trợ cấp cho bạn trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày có kết luận của Hội đồng giám định y khoa về mức suy giảm khả năng lao động. Khi bạn quay trở lại làm việc, công ty sẽ phải sắp xếp cho bạn công việc phù hợp với sức khỏe của bạn theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa.  

     Bài viết liên quan: Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định của pháp luật

     Trên đây là nội dung tư vấn của Asklaw đối với trường hợp của bạn về trách nhiệm của công ty khi người lao động bị tai nạn lao động theo quy định của pháp luật.. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 19006261 để được hỗ trợ kịp thời.

Give a Comment