Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật

Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật

Câu hỏi: Chào luật sư, cho tôi hỏi: “Tôi muốn hỏi nghỉ việc trước khi sinh con có được hưởng chế độ thai sản không? ” Xin cảm ơn luật sư.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Luật sư tư vấn điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật như sau:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014
  • Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

     1. Đối tượng được hưởng chế độ thai sản

Căn cứ tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồnglao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

c) Cán bộ, công chức, viên chức;

d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân;


h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;”

     Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, đối tượng được hưởng chế độ thai sản bao gồm: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng – dưới 12 tháng; Cán bộ, công chức, viên chức… có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

     2. Điều kiện hưởng chế độ thai sản:

     Căn cứ Khoản 1 và Khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;…

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

      Như vậy, lao động nữ phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh.

Lưu ý: Theo Điều 9 Thông tư 59/2015/TT/BLĐTBXH hướng dẫn thời gian 12 tháng như sau

“Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.”

    Ví dụ: Chị A sinh con ngày 18/01/2019 và tháng 01/2019 có đóng bảo hiểm xã hội. Khi đó, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 02/2018 đến tháng 01/2019. Nếu trong thời gian này, chị A đã đóng bảo hiểm đủ 06 tháng trở lên hoặc đủ từ 03 tháng trở lên trong trường khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị A được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật.

Bài viết liên quan:

     Trên đây là nội dung tư vấn của Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw đối với trường hợp của bạn về điều kiện, thời gian, mức hưởng chế độ ốm đau theo quy định của pháp luật. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 19006261 để được hỗ trợ kịp thời.

 

 

 

 

Give a Comment