Điều kiện hưởng trợ cấp tuất một lần và cách tính hưởng

Điều kiện hưởng trợ cấp tuất một lần và cách tính hưởng

Câu hỏi: Chào luật sư, bố tôi vừa mất do bị bệnh thì gia đình tôi có được hưởng tiền trợ cấp tuất không? Mức hưởng là bao nhiêu? Bố tôi đã đóng bảo hiểm xã hội được 10 năm, từ năm 2009 đến năm 2019 và cũng chưa rút bảo hiểm xã hội một lần.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Luật sư tư vấn về điều kiện hưởng trợ cấp tuất một lần và cách tính tiền tuất một lần theo quy định của pháp luật như sau:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật bảo hiểm xã hội 2014
  • Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
  • Nghị đinh 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

1. Điều kiện hưởng trợ cấp tuất một lần

     Theo quy định tại Điều 69 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì các trường hợp được hưởng trợ cấp tuất một lần bao gồm:

– Các trường hợp chết không đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

– Người lao động chết thuộc trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng

– Thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần (trừ trường hợp con dưới 06 tuổi; con, vợ hoặc chồng bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

– Trường hợp người lao động chết mà không có thân nhân thì trợ cấp tuất một lần được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế.

     Như vậy, trong trường hợp này, bố của bạn đóng bảo hiểm xã hội được 10 năm, chưa đủ điều kiện về số năm đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng tiền tuất hằng tháng là 15 năm nên gia đình bạn sẽ được hưởng trợ cấp tuất một lần khi bố bạn mất.

2. Cách tính trợ cấp tuất một lần

     Theo Điều 70 Luật bảo hiểm xã hội 2014 và Điều 27 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định về cách tính trợ tuất một lần như sau:

Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi; mức thấp nhất bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính trợ cấp tuất một lần thực hiện theo quy định tại Điều 62 của Luật này.

     Bố bạn đã đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2009 đến năm 2019, có 5 năm đóng bảo hiểm trước năm 2014, 5 năm đóng bảo hiểm sau năm 2014 nên mức trợ cấp tuất một lần mà gia đình bạn được hưởng theo như quy định trên bằng: 5*1,5 + 5*2 = 17,5 lần bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội.

     Bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính trợ cấp tuất một lần được thực hiên theo quy định tại Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội 2014.

     Bài viết liên quan: Điều kiện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định pháp luật

     Trên đây là nội dung tư vấn của Asklaw đối với trường hợp của bạn về điều kiện hưởng trợ cấp tuất một lần và cách tính tiền tuất một lần theo quy định của pháp luật. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 19006261 để được hỗ trợ kịp thời.

 

 

Give a Comment