Hồ sơ hưởng lương hưu và thời hạn nộp theo quy định của pháp luật

Hồ sơ hưởng lương hưu và thời hạn nộp theo quy định của pháp luật

Câu hỏi: Chào luật sư, cho tôi hỏi: “Tôi là nữ hiện đang làm giáo viên cấp 1, năm nay tôi 55 tuổi đã đóng bảo hiểm xã hội 32 năm. Tôi sắp có quyết định nghỉ việc hưởng lương hưu. Tôi được biết tôi đã đủ điều kiện hưởng lương hưu. Vậy tôi muốn hỏi hồ sơ hưởng lương hưu cần những gì và thời hạn nộp là bao lâu?” Xin cảm ơn luật sư.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Luật sư tư vấn hồ sơ hưởng lương hưu và thời hạn nộp theo quy định của pháp luật như sau:

      Căn cứ pháp lý:

  • Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

1. Hồ sơ hưởng lương hưu:

Căn cứ Điều 108 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về hồ sơ hưởng lương hưu:

“1. Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

a) Sổ bảo hiểm xã hội;

b) Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí;

c) Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa đối với người nghỉ hưu theo quy định tại Điều 55 của Luật này hoặc giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp đối với trường hợp người lao động quy định tại Điều 54 của Luật này“.

    Như vậy, theo quy định của luật mới thì hồ sơ hưởng lương hưu bao gồm những loại giấy tờ trên và tùy từng trường hợp sẽ cần những giấy tờ phù hợp. Hiện tại, cô đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vậy nên hồ sơ hưởng chế độ hưu trí của cô bao gồm:

+ Sổ bảo hiểm xã hội.

+ Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí.

+ Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa (nếu có)

   Sau khi chuẩn bị hồ sơ gồm đầy đủ những giấy tờ trên, mang hồ sơ nộp đến cơ quan bảo hiểm xã hội trên tại huyện nơi cô cư trú để được giải quyết chế độ hưu trí. 

2. Thời hạn giải quyết hưởng lương hưu

   Căn cứ tại Khoản 1,2,4 Điều 110 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014  quy định về Giải quyết hưởng lưu hưu, bảo hiểm xã hội một lần:

1. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 108 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2.Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 108 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội

           …

3.Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu hoặc trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”.

   Như vậy, trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm cô được hưởng lương hưu, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ theo quy định đến  cơ quan bảo hiểm xã hội và trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho cô. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do bằng văn bản theo quy định của pháp luật.

Bài viết liên quan:

     Trên đây là nội dung tư vấn của Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw đối với trường hợp của bạn về hồ sơ hưởng lương hưu và thời hạn nộp theo quy định của pháp luật. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 19006261 để được hỗ trợ kịp thời.

 

 

Give a Comment