Hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp

Hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp

Số hiệu 4211/BKHĐT-ĐKKD Loại văn bản Công văn
Nơi ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký Bùi Quang Vinh
Ngày ban hành 26/06/2015 Ngày hiệu lực 26/06/2015
Ngày công báo Đang cập nhật Tình trạng Không xác định

Ngày 26/11/2014, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (Luật Doanh nghiệp 2014), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015.

Ngày 29/5/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Tờ trình số 3371/TTr-BKHĐT gửi Chính phủ về việc ban hành Nghị định về đăng ký doanh nghiệp. Nghị định này sẽ thay thế Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/1/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Thông tư hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp thay thế Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT. Thông tư nêu trên sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngay sau khi Nghị định về đăng ký doanh nghiệp được Chính phủ ban hành.

Để đảm bảo thực hiện Luật Doanh nghiệp 2014 từ ngày 01/7/2015, trong thời gian Nghị định và Thông tư hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp chưa có hiệu lực thi hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/4211.BKHDT-DKKD.AskLaw.doc” text=”Download: Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment