Kế hoạch 20/KH-UBND thực hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Kế hoạch 20/KH-UBND thực hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số hiệu: 20/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 12/01/2019 Ngày hiệu lực: 12/01/2019
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Không xác định

Kế hoạch 20/KH-UBND Thực hiện đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Mục tiêu kế hoạch:

Tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ ở vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn Thủ đô, góp phần thúc đẩy thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia bình đẳng giới.

Thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Đến năm 2025, phấn đấu đạt:

  • 100% cán bộ làm công tác dân tộc ở địa phương, 70% cán bộ làm công tác liên quan đến bình đẳng giới ở cấp huyện, cấp xã và người có uy tín, trưởng thôn vùng dân tộc thiểu số có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống được phổ biến pháp luật về bình đẳng giới và tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.
  • 100% các trường, lớp bán trú và dân tộc nội trú được tuyên truyền kỹ năng sống, về giới và bình đẳng giới với nội dung và thời lượng phù hợp với lứa tuổi.
  • Phấn đấu 80% số hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin về giới và pháp luật về bình đẳng giới.

Đối tượng, phạm vi, thời gian thực hiện Kế hoạch 20/KH-UBND:

  • Đối tượng: Đồng bào các dân tộc thiểu số, người có uy tín, cán bộ thôn, và các tổ chức đoàn thể ở thôn, cán bộ, công chức, viên chức công tác trên địa bàn huyện, xã có đồng bào dân tộc thiểu số sống tập trung.
  • Phạm vi: Vùng đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội: Các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ và Mỹ Đức.
  • Thời gian thực hiện: Từ năm 2019-2025

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/20_KH-UBND_405435.doc” text=”Download: Kế hoạch 20/KH-UBND” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment