Luật 59/2010/QH12 quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Luật 59/2010/QH12 quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Số hiệu: 59/2010/QH12 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 17/11/2010 Ngày hiệu lực: 01/07/2011
Ngày công báo: 01/04/2011 Số công báo: Từ số 165 đến số 166
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh

Luật 59/2010/QH12 quy định về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức xã hội trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đối tượng áp dụng

Luật 59/2010/QH12 áp dụng đối với người tiêu dùng; tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên lãnh thổ Việt Nam

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp.

-Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương.

– Quản lý hoạt động về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức xã hội, tổ chức hòa giải tại địa phương.

– Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tư vấn, hỗ trợ và nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương.

– Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/59.2010.QH12.Asklaw.doc” text=”Download: Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010″ viewer=”microsoft” ]

Give a Comment