Luật bảo vệ môi trường 2014

Luật bảo vệ môi trường 2014

Số hiệu: 55/2014/QH13 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 23/06/2014 Ngày hiệu lực: 01/01/2015
Ngày công báo: 17/07/2014 Số công báo: Từ số 683 đến số 684
Tình trạng: Còn hiệu lực

Luật Bảo vệ môi trường 2014: nhiều quy định cụ thể hơn

Ngày 23/6/2014 Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua, thay thế cho Luật Bảo vệ môi trường 2005.Một số điểm thay đổi đáng chú ý so với Luật 2005 như sau:

– Quy định thêm những hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 7;
– Quy định cụ thể thêm về nội dung, nguyên tắc và trách nhiệm thực hiện quy hoạch bảo vệ môi trường tại mục 1 – Chương II;
– Quy định thêm các nội dung chính của báo cáo đánh giá và cách thực hiện đánh giá môi trường chiến lược; bổ sung đối tượng phải lập ĐMC (Điều 14, Điều 15)
– Bỏ một số quy định cụ thể trong Luật về đối tượng phải lập Đánh giá tác động môi trường và giao cho Chính phủ quy định chi tiết danh mục các dự án thuộc diện này(Điều 18)
– Quy định thêm đối tượng, nội dung, trình tự lập kế hoạch bảo vệ môi trường tại mục 4 Chương II
– Việc bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên được cụ thể hóa hơn tại Chương III.

Phạm vi điều chỉnh:

Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường.

Đối tượng áp dụng:

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/55.2014.QH13.Asklaw.doc” text=”Download: luật bảo vệ môi trường 2014″ viewer=”microsoft” ]

Give a Comment