Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 1989 21-LCT/HĐNN8

Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 1989 21-LCT/HĐNN8

LUẬT CỦA QUỐC HỘI SỐ 21-LCT/HĐNN8 NGÀY 30/06/1989 VỀ BẢO VỆ SỨC KHOẺ NHÂN DÂN

Số hiệu: 21-LCT/HĐNN8 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Võ Chí Công
Ngày ban hành: 30/06/1989 Ngày hiệu lực: 11/07/1989
Ngày công báo: 15/01/1992 Số công báo: Số 1
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tóm tắt Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 1989

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ sức khỏe.

1- Công dân có quyền được bảo vệ sức khỏe, nghỉ ngơi, giải trí, rèn luyện thân thể; được bảo đảm vệ sinh trong lao động, vệ sinh dinh dưỡng, vệ sinh môi trường sống và được phục vụ về chuyên môn y tế.

2- Bảo vệ sức khỏe là sự nghiệp của toàn dân. Tất cả công dân có nghĩa vụ thực hiện nghiêm chỉnh những quy định của pháp luật về bảo vệ sức khỏe  nhân dân để giữ gìn sức khỏe cho mình và cho mọi người.

Xử lý các vi phạm

Người nào có những hành vi sau đây thì tuỳ theo mức độ nhẹ hoặc nặng sẽ bị xứ lý kỷ luật, bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

1- Vi phạm các quy định về giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, phòng và chống dịch, bệnh.

2- Vi phạm các quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất thuốc và bán thuốc.

3- Vi phạm các quy định về vệ sinh lương thực, thực phẩm, vệ sinh lao động và các quy định khác của Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Ngoài những hình thức xử lý nói trên, người nào có hành vi vi phạm quy định tại các điểm 1, 2, 3 của Điều này nếu gây thiệt hại đến sức khỏe, tính mạng, tài sản của người khác thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Hội đồng bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1989.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/21-LCT_HDNN8_Asklaw.doc” text=”Download: Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 1989″ viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment