Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013

Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013

Số hiệu: 41/2013/QH13 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 25/11/2013 Ngày hiệu lực: 01/01/2015
Ngày công báo: 30/12/2013 Số công báo: Từ số 1005 đến số 1006
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tóm tắt văn bản

Phạm vi điều chỉnh

Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 quy định về hoạt động phòng, chống sinh vật gây hại thực vật; kiểm dịch thực vật; quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

Đối tượng áp dụng

Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013 áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động bảo vệ và kiểm dịch thực vật tại Việt Nam.

Nguyên tắc hoạt động bảo vệ và kiểm dịch thực vật

  • Phát hiện sớm, kết luận nhanh chóng, chính xác; xử lý triệt để, ngăn chặn kịp thời sự xâm nhập, lan rộng của đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát, sinh vật gây hại lạ.
  • Phòng, chống sinh vật gây hại thực hiện theo phương châm phòng là chính; áp dụng biện pháp quản lý tổng hợp sinh vật gây hại theo hướng bền vững, trong đó ưu tiên biện pháp sinh học, sử dụng giống cây trồng chống chịu sinh vật gây hại, biện pháp kỹ thuật canh tác, thực hành nông nghiệp tốt.
  • Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải thực hiện nguyên tắc bốn đúng bao gồm đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng cách; tuân thủ thời gian cách ly; bảo đảm hiệu quả, an toàn cho người, an toàn thực phẩm, hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường, bảo vệ hệ sinh thái.
  • Áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, kết hợp khoa học và công nghệ hiện đại với kinh nghiệm truyền thống của nhân dân.

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/41.2013.QH13.Asklaw.doc” text=”Download: Luật bảo vệ kiểm dịch thực vật 2013″ viewer=”microsoft” ]

Give a Comment