Luật Bình đẳng giới năm 2006

Luật Bình đẳng giới năm 2006

Số hiệu: 73/2006/QH11 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc Hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 29/11/2006 Ngày hiệu lực: 01/07/2007
Ngày công báo: 10/06/2007 Số công báo: Từ số 340 đến số 341
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh Luật Bình đẳng giới năm 2006

Luật này quy định nguyên tắc bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện bình đẳng giới.

Đối tượng áp dụng

Văn bản pháp luật này có đối tượng áp dụng bao gồm:

  • Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, gia đình và công dân Việt Nam (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân).
  • Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam.

Các hình thức xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới

  • Người nào có hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
  • Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Hiệu lực thi hành Luật Bình đẳng giới năm 2006

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/73_2006.docx” text=”Download: Luật Bình đẳng giới 2006″ viewer=”microsoft” ]

Give a Comment