Luật cán bộ công chức 2008

Luật cán bộ công chức 2008

Số hiệu 22/2008/QH12 Loại văn bản Luật
Nơi ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành 13/11/2008 Ngày có hiệu lực 01/01/2010
Ngày công báo 10/03/2009 Tình trạng Còn hiệu lực

Luật cán bộ, công chức 2008 quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức;nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ.

Theo quy định của văn bản này, khi thi hành công vụ, cán bộ, công chức phải tuân thủ theo nguyên tắc sau:

  • Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.
  • Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.
  • Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát.
  • Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt và hiệu quả.
  • Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 28 tháng 4 năm 2000; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/22_2008_QH12_82202.doc” text=”Download: Luật cán bộ công chức 2008″ viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment