Luật cạnh tranh 2018

Luật cạnh tranh 2018

Luật cạnh tranh 2018

Số hiệu: 23/2018/QH14 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 12/06/2018 Ngày hiệu lực: 01/07/2019
Ngày công báo: 12/07/2018 Số công báo: Từ số 773 đến số 774
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tóm tắt văn bản

Phạm vi điều chỉnh

Luật cạnh tranh 2018 quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh; xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh; quản lý nhà nước về cạnh tranh.

Đối tượng áp dụng                                      

  • Tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, lĩnh vực thuộc độc quyền nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
  • Hiệp hội ngành, nghề hoạt động tại Việt Nam.
  • Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan.

Áp dụng pháp luật về cạnh tranh

  • Luật cạnh tranh 2018 điều chỉnh chung về các quan hệ cạnh tranh. Việc điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh, miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm và thông báo tập trung kinh tế phải áp dụng quy định của Luật này.
  • Trường hợp luật khác có quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, hình thức tập trung kinh tế, hành vi cạnh tranh không lành mạnh và việc xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của luật đó.

Hiệu lực thi hành

  • Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.
  • Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/23.2018.QH14.Asklaw.doc” text=”Download: Luật cạnh tranh 2018″ viewer=”microsoft” ]

Give a Comment