Luật Chứng Khoán Sửa Đổi 2010

Luật Chứng Khoán Sửa Đổi 2010

Luật chứng khoán sửa đổi 2010

Số hiệu: 62/2010/QH12 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 24/11/2010 Ngày hiệu lực: 01/07/2011
Ngày công báo: 02/04/2011 Số công báo: Từ số 167 đến số 168
Tình trạng: Còn hiệu lực
  • Phạm vi điều chỉnh:

   Luật này quy định về hoạt động chào bán chứng khoán, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

  • Đối tượng áp dụng:

+ Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư chứng khoán và hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

+ Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/62_2010_QH12_115265.doc” text=”Download:62_2010_QH12_115265″ viewer=”microsoft” ]

Give a Comment