Luật đấu thầu 2013

Luật đấu thầu 2013

Số hiệu: 43/2013/QH13 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 26/11/2013 Ngày hiệu lực: 01/07/2014
Ngày công báo: 30/12/2013 Số công báo: Từ số 1007 đến số 1008
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu 2013

Luật này quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu, bao gồm:

  • Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp;
  • Lựa chọn nhà thầu thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa trên lãnh thổ Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam mà dự án đó sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án;
  • Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự án đầu tư có sử dụng đất;
  • Lựa chọn nhà thầu trong lĩnh vực dầu khí, trừ việc lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ dầu khí liên quan trực tiếp đến hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí theo quy định của pháp luật về dầu khí.

Đối tượng áp dụng

  • Tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đấu thầu.
  • Tổ chức, cá nhân có hoạt động đấu thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này được chọn áp dụng quy định của Luật này.

Hiệu lực thi hành

Luật đấu thầu 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/43.2013.QH13.Asklaw.doc” text=”Download: Luật đấu thầu 2013″ viewer=”microsoft” ]

Give a Comment