Luật Giám định tư pháp năm 2012 số 13/2012/QH13

Luật Giám định tư pháp năm 2012 số 13/2012/QH13

Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 năm 2012

Số hiệu: 13/2014/QH13 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc  hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 20/06/2012 Ngày hiệu lực: 01/01/2013
Ngày công báo: 05/08/2012 Tình trạng Còn hiệu lực

Tóm tắt.

  • Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về giám định viên tư pháp; tổ chức giám định tư pháp; người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; hoạt động giám định tư pháp; chi phí giám định tư pháp, chế độ, chính sách trong hoạt động giám định tư pháp và trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với tổ chức, hoạt động giám định tư pháp.

  • Nguyên tắc thực hiện giám định tư pháp

Tuân thủ pháp luật, tuân theo quy chuẩn chuyên môn.

Trung thực, chính xác, khách quan, vô tư, kịp thời.

Chỉ kết luận về chuyên môn những vấn đề trong phạm vi được yêu cầu.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận giám định.

  • Hiệu lực thi hành

Luật giám định tư pháp có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Pháp lệnh giám định tư pháp số 24/2004/PL-UBTVQH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính về giám định tư pháp có nội dung khác với Luật này thì áp dụng quy định của Luật này.

  • Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/13_2012_QH13-Asklaw.doc” text=”Download: Luật giám định tư pháp năm 2012″ viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment