Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018 số 34/2018/QH14

Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018 số 34/2018/QH14

Số hiệu: 34/2018/QH14 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 19/11/2018 Ngày hiệu lực: 01/07/2019
Ngày công báo: 22/12/2018 Số công báo: Từ số 1135 đến số 1136
Tình trạng: Còn hiệu lực

Trường ĐH đáp ứng đủ điều kiện được tự chủ mở ngành đào tạo

Đây là nội dung mới tại Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018 đã được Quốc Hội thông qua ngày 19/11/2018.Theo đó, các trường đại học đáp ứng đủ điều kiện sẽ được tự chủ mở ngành đào tạo (hiện hành chỉ có Đại học quốc gia, trường đại học đạt chuẩn quốc gia mới được tự chủ mở ngành đào tạo).

Đơn cử như điều kiện để được tự chủ mở ngành đào tạo trình độ đại học bao gồm:

– Ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, vùng, cả nước, của từng lĩnh vực bảo đảm hội nhập quốc tế;

– Có đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học cơ hữu bảo đảm về số lượng, chất lượng, trình độ và cơ cấu;

– Có cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo trình đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu;

– Có chương trình đào tạo theo quy định tại Điều 36 Luật giáo dục đại học 2012.

– Đủ điều kiện thực hiện quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học quy định tại Khoản 2 Điều 32 Luật giáo dục đại học 2012 (như đã thành lập hội đồng trường, hội đồng đại học;  đã ban hành và tổ chức thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động…).

Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/34.2018.QH14.Asklaw.doc” text=”Download: Luật giáo dục sửa đổi 2018″ viewer=”microsoft” ]

Give a Comment