Luật giao thông đường bộ 2008

Luật giao thông đường bộ 2008

Số hiệu: 23/2008/QH12 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 13/11/2008 Ngày hiệu lực: 01/07/2009
Ngày công báo: 12/03/2009 Số công báo: Từ số 145 đến số 146
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh

Luật giao thông 2008 quy định về quy tắc, kết cấu hạ tầng, phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ; vận tải đường bộ và quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.

Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến giao thông đường bộ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hiệu lực thi hành

  • Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009.
  • Luật này thay thế Luật giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/luat-giao-thong-duong-bo.doc” text=”Download: Luật giao thông đường bộ 2008″ viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment