Luật kế toán 2015

Luật kế toán 2015

 

Số hiệu: 88/2015/QH13 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 20/11/2015 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 28/12/2015 Số công báo: Từ số 1241 đến số 1242
Tình trạng: Còn hiệu lực

 

Tóm tắt văn bản

Phạm vi điều chỉnh

Luật kế toán 2015 quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán.

Đối tượng áp dụng

 • Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp.
 • Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước.
 • Tổ chức, đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước.
 • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
 • Hộ kinh doanh, tổ hợp tác.
 • Người làm công tác kế toán.
 • Kế toán viên hành nghề; doanh nghiệp và hộ kinh doanh dịch vụ kế toán.
 • Tổ chức nghề nghiệp về kế toán.
 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến kế toán và hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam.

Hiệu lực thi hành

 • Luật kế toán 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
 • Luật kế toán số 03/2003/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/88.2015.QH13.Asklaw.doc” text=”Download: Luật kế toán 2015″ viewer=”microsoft” ]

Give a Comment