Luật khiếu nại 2011

Luật khiếu nại 2011

 

Số hiệu: 02/2011/QH13 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 11/11/2011 Ngày hiệu lực: 01/07/2012
Ngày công báo: 19/02/2012 Số công báo: Từ số 163 đến số 164
Tình trạng: Còn hiệu lực

 

Tóm tắt văn bản:

Phạm vi điều chỉnh

    Luật khiếu nại 2011 quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước; khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; tiếp công dân; quản lý và giám sát công tác giải quyết khiếu nại.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/02.2011.QH13.doc” text=”Download: Luật khiếu nại 2011″ viewer=”microsoft” ]

Give a Comment