Luật khoa học và công nghệ 2013

Luật khoa học và công nghệ 2013

Số hiệu: 29/2013/QH13 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 18/06/2013 Ngày hiệu lực: 01/01/2014
Ngày công báo: 12/07/2013 Số công báo: Từ số 405 đến số 406
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh

Luật khoa học và công nghệ 2013 quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ; biện pháp bảo đảm phát triển khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/29.2013.QH13.Asklaw.doc” text=”Download: Luật khoa học và công nghệ 2013″ viewer=”microsoft” ].

 

Give a Comment