Luật Nghĩa vụ quân sự 2015

Luật Nghĩa vụ quân sự 2015

Số hiệu 78/2015/QH13 Loại văn bản Luật
Nơi ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành 19/06/2015 Ngày có hiệu lực 01/01/2016
Ngày công báo 26/07/2015 Tình trạng Còn hiệu lực

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 2015

Luật này quy định về nghĩa vụ quân sự; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân và chế độ, chính sách trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

 Văn bản pháp luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến nghĩa vụ quân sự.

TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình có trách nhiệm giáo dục, động viên và tạo điều kiện cho công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

2. Luật nghĩa vụ quân sự ngày 30 tháng 12 năm 1981; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự ngày 21 tháng 12 năm 1990; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự ngày 22 tháng 6 năm 1994 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự số 43/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/78.2015.QH13.ASKLAW.doc” text=”Download: Luật Nghĩa vụ quân sự 2015″ viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment