Luật phí và lệ phí 2015

Luật phí và lệ phí 2015

Số hiệu: 97/2015/QH13 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 25/11/2015 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 30/12/2015 Số công báo: Từ số 1261 đến số 1262
Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 30/06/2020

Phạm vi điều chỉnh của Luật phí và lệ phí 2015

Luật này quy định về Danh mục phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí; nguyên tắc xác định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí; thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức trong quản lý phí, lệ phí.

Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, bao gồm cả cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức, cá nhân liên quan đến thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí.

Danh mục và thẩm quyền quy định phí, lệ phí

  • Danh mục phí, lệ phí được ban hành kèm theo Luật này.
  • Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quy định các khoản phí, lệ phí trong Danh mục phí, lệ phí, được quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí.

Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/97.2015.QH13.Asklaw.doc” text=”Download: Luật phí và lệ phí 2015″ viewer=”microsoft” ]

Give a Comment