Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012

Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012

Số hiệu 14/2012/QH13 Loại văn bản Luật
Nơi ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành 20/06/2012 Ngày có hiệu lực 01/01/2013
Ngày công báo 06/08/2012 Tình trạng Còn hiệu lực

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2012

Luật này quy định quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân; nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1. Phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước giữ vai trò nòng cốt.

2. Nhà nước bảo đảm nguồn lực cần thiết cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Thực hiện xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

4. Giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân được lồng ghép trong chương trình giáo dục của các cấp học và trình độ đào tạo; là một nội dung trong chương trình giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.

HIỆU LỰC THI HÀNH

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/14.2012.QH13.ASKLAW.doc” text=”Download: Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012″ viewer=”microsoft” ]

“Hãy liên hệ AskLaw để được tư vấn miễn phí, phục vụ chuyên nghiệp theo phương thức: Liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật 19006261/Website: Hoidapphapluat.net

Liên hệ trực tiếp: Ls. Bảo 0962973053/ Ls.Thủy 0985610193″

Give a Comment