Luật số 05/2017/QH14 quy định về quản lý ngoại thương

Luật số 05/2017/QH14 quy định về quản lý ngoại thương

Số hiệu: 05/2017/QH14 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 12/06/2017 Ngày hiệu lực: 01/01/2018
Ngày công báo: 25/07/2017 Số công báo: Từ số 513 đến số 514
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh Luật số 05/2017/QH14: 

Qquy định về biện pháp quản lý ngoại thương, phát triển hoạt động ngoại thương; giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương.

Đối tượng áp dụng

  • Cơ quan quản lý nhà nước.
  • Thương nhân tham gia hoạt động ngoại thương.
  • Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài khác có liên quan.

Nguyên tắc quản lý nhà nước về ngoại thương

  • Nhà nước quản lý ngoại thương theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
  • Bảo đảm minh bạch, công khai, bình đẳng, đơn giản hóa thủ tục hành chính; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, thương nhân thuộc các thành phần kinh tế; thúc đẩy phát triển sản xuất trong nước và xuất khẩu, gắn với quản lý nhập khẩu.
  • Bảo đảm thực hiện đầy đủ các nguyên tắc đối xử tối huệ quốc, đối xử quốc gia trong hoạt động ngoại thương theo pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Hiệu lực thi hành

Luật số 05/2017/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/05.2017.QH14.Asklaw.doc” text=”Download: Luật quản lý ngoại thương 2017″ viewer=”microsoft” ]

Give a Comment