Luật quân nhân chuyên nghiệp , công nhân và viên chức quốc phòng 2015

Luật quân nhân chuyên nghiệp , công nhân và viên chức quốc phòng 2015

Số hiệu: 98/2015/QH13 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 26/11/2015 Ngày hiệu lực: 01/07/2016
Ngày công báo: 30/12/2015 Số công báo: Từ số 1261 đến số 1262
Tình trạng: Còn hiệu lực
Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 quy định về quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; quyền, nghĩa vụ, chế độ phục vụ, chế độ chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được ban hành ngày 26/11/2015. 

Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm 2015 gồm 7 Chương, 52 Điều theo cấu trúc các Chương sau:

– Những quy định chung

– Chế độ phục vụ của quân nhân chuyên nghiệp

– Chế độ phục vụ của công nhân và viên chức quốc phòng

– Chế độ chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

– Trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức

– Khen thưởng và Xử lý vi phạm

– Điều khoản thi hành

Luật 98/2015/QH13 có những điểm nổi bật sau:

– Quyền, nghĩa vụ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Nghĩa vụ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng:

+ Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước;

+ Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật, kỷ luật quân đội, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ;

+ Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên; nếu có căn cứ cho là mệnh lệnh đó trái pháp luật, điều lệnh, điều lệ của Quân đội nhân dân thì phải báo cáo ngay với người ra mệnh lệnh; trường hợp vẫn phải chấp hành thì báo cáo kịp thời lên cấp trên trực tiếp của người ra mệnh lệnh và không phải chịu trách nhiệm về việc thi hành mệnh lệnh đó;

+ Bảo vệ tài sản và lợi ích của Nhà nước, quân đội, cơ quan, tổ chức; tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân;

+ Học tập; rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, bản lĩnh chiến đấu;

Và các nghĩa vụ khác, xem chi tiết tại Điều 6 Luật quân nhân chuyên nghiệp 2015

– Quy định việc tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp tại Điều 14 Luật 98/2015/QH13

+ Đối tượng tuyển chọn: Sĩ quan Quân đội trong trường hợp thay đổi tổ chức, biên chế mà chức vụ đang đảm nhiệm không còn nhu cầu bố trí sĩ quan; Hạ sĩ quan, binh sĩ hết thời hạn phục vụ tại ngũ, đang phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội; Công nhân và viên chức quốc phòng.

+ Đối tượng tuyển dụng: Công dân Việt Nam không thuộc các đối tượng trên thường trú trên lãnh thổ Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên.

+ Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn, tuyển dụng theo Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 gồm:

Có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khoẻ, lý lịch rõ ràng và tự nguyện phục vụ quân đội;

Có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ phù hợp với chức danh của quân nhân chuyên nghiệp.

+ Hình thức tuyển chọn, tuyển dụng là xét tuyển hoặc thi tuyển. Trường hợp tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại giỏi, xuất sắc hoặc có trình độ kỹ thuật nghiệp vụ bậc cao thì được tuyển chọn, tuyển dụng thông qua xét tuyển.

– Tiền lương, phụ cấp, nhà ở, điều kiện thực hiện nhiệm vụ đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được Điều 36 Luật công nhân và viên chức quốc phòng 2015 quy định như sau:

+ Tiền lương của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được xác định theo trình độ đào tạo, chức danh, vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của quân đội là ngành lao động đặc biệt.

+ Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được hưởng phụ cấp gồm: Phụ cấp thâm niên; Phụ cấp, trợ cấp như đối với cán bộ, công chức, viên chức; Phụ cấp, trợ cấp phù hợp với tính chất hoạt động đặc thù quân sự.

+ Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được hưởng chính sách ưu tiên hỗ trợ về nhà ở xã hội; thuê nhà ở công vụ.

+ Quân nhân chuyên nghiệp được hưởng phụ cấp về nhà ở.

Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.

 Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Luật này quy định về quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; quyền, nghĩa vụ, chế độ phục vụ, chế độ chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/98.2015.QH13.docx” text=”Download:Luật quân nhân chuyên nghiệp , công nhân và viên chức quốc phòng 2015″ viewer=”microsoft” ]

 

 

Give a Comment