Luật Quốc phòng năm 2018

Luật Quốc phòng năm 2018

Số hiệu: 24/2018/QH14 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 12/06/2018 Ngày hiệu lực: 01/01/2019
Ngày công báo: 14/07/2018 Số công báo: Từ số 775 đến số 776
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tóm tắt.

– Phạm vi điều chỉnh

Luật Quốc phòng năm 2018 quy định nguyên tắc, chính sách, hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng.

– Nguyên tắc hoạt động quốc phòng

Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước.

Củng cố, tăng cường quốc phòng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc và của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân.

Kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội với quốc phòng.

Kết hợp quốc phòng với an ninh, đối ngoại.

– Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Luật Quốc phòng số 39/2005/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 6 năm 2018.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/22_2018_QH14_Asklaw.doc” text=”Download: Luật quốc phòng năm 2018″ viewer=”microsoft” ]

 

 

 

 

 

 

 

Give a Comment