Luật Quốc tịch 2008

Luật Quốc tịch 2008

Số hiệu 24/2008/QH12 Loại văn bản Luật
Nơi ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành 13/11/2008 Ngày hiệu lực 01/07/2009
Phạm vi áp dụng Trung ương Tình trạng Còn hiệu lực

Quốc tịch Việt Nam

Quốc tịch Việt Nam thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước và quyền, trách nhiệm của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với công dân Việt Nam.

Quyền đối với quốc tịch

  • Ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mỗi cá nhân đều có quyền có quốc tịch. Công dân Việt Nam không bị tước quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại Điều 31 của Luật này.
  • Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam, mọi thành viên của các dân tộc đều bình đẳng về quyền có quốc tịch Việt Nam. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, hồ sơ các việc về quốc tịch đã được tiếp nhận trước đó được tiếp tục giải quyết theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam năm 1998 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Kể từ thời điểm Luật Quốc tịch 2008 có hiệu lực thi hành, Luật quốc tịch Việt Nam ngày 20 tháng 5 năm 1998 hết hiệu lực. 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/24_2008_QH12.AskLaw.doc” text=”Download: Luật Quốc tịch 2008″ viewer=”microsoft” ]

Give a Comment