Luật Sở hữu trí tuệ 2005

Luật Sở hữu trí tuệ 2005

Số hiệu 50/2005/QH11 Loại văn bản Luật
Nơi ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Văn An
Ngày hiệu lực 01/07/2006 Ngày ban hành 29/11/2005 
Phạm vi áp dụng Trung ương Tình trạng Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh

Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.

Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật này và điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ

  •  Đối tượng quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá.
  •  Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý.
  • Đối tượng quyền đối với giống cây trồng là giống cây trồng và vật liệu nhân giống.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/50.2005.QH11.AskLaw.doc” text=”Download: Luật Sở hữu trí tuệ 2005″ viewer=”microsoft” ]

Give a Comment