Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015

Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015

Số hiệu: 82/2015/QH13 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 25/06/2015 Ngày hiệu lực: 01/07/2016
Ngày công báo: 27/07/2015 Số công báo: Từ số 865 đến số 866
Tình trạng: Còn hiệu lực
Từ ngày 01/07/2016,Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 số 82/2015/QH13 chính thức có hiệu lực.Theo đó, quy định về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo Việt Nam.

Hoạt động bảo vệ môi trường, quản lý, khai thác, sử dụng các loại tài nguyên biển và hải đảo thực hiện theo quy định của các luật có liên quan và đảm bảo phù hợp với các quy định tại Luật này.

Đồng thời, Luật cũng quy định những hành vi bị nghiêm cấm như:

– Khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo trái quy định của pháp luật;

– Hủy hoại, làm suy thoái môi trường, hệ sinh thái biển, hải đảo;

– Nhận chìm vật, chất ở vùng biển Việt Nam mà không có giấy phép, trái quy định của pháp luật…

Phạm vi điều chỉnh

Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 quy định về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo Việt Nam.

Hoạt động bảo vệ môi trường, quản lý, khai thác, sử dụng các loại tài nguyên biển và hải đảo thực hiện theo quy định của các luật có liên quan và bảo đảm phù hợp với các quy định tại Luật này.

Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân có hoạt động liên quan đến quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo Việt Nam.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/82.2015.QH13.Asklaw.doc” text=”Download: Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015″ viewer=”microsoft” ]

Give a Comment