Luật thi hành án hình sự 2010

Luật thi hành án hình sự 2010

Số hiệu 53/2010/QH12 Loại văn bản Luật
Nơi ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành 17/06/2010 Ngày có hiệu lực 01/07/2011
Ngày công báo 29/09/2010 Tình trạng Còn hiệu lực đến 31/12/2019

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ 2010

Văn bản pháp luật này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành bản án, quyết định về hình phạt tù, tử hình, cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, trục xuất, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, án treo, biện pháp tư pháp; quyền, nghĩa vụ của người chấp hành án hình sự, biện pháp tư pháp; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành án hình sự, biện pháp tư pháp.

HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

2. Pháp lệnh thi hành án phạt tù ngày 08 tháng 3 năm 1993, Pháp lệnh số 01/2007/UBTVQH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thi hành án phạt tù hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

3. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực, các quy định của Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự về thi hành án tử hình, thi hành án phạt tù, thi hành án treo, thi hành án phạt cảnh cáo, thi hành án phạt cải tạo không giam giữ, thi hành án phạt trục xuất, thi hành án phạt quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định có nội dung khác với Luật này thì áp dụng theo quy định của Luật này.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/53.2010.QH12.ASKLAW.doc” text=”Download: Luật Thi hành án hình sự 2010″ viewer=”microsoft” ]

Give a Comment