Luật tiếp cận thông tin 2016

Luật tiếp cận thông tin 2016

 

Số hiệu: 104/2016/QH13 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 06/04/2016 Ngày hiệu lực: 01/07/2018
Ngày công báo: 19/05/2016 Số công báo: Từ số 341 đến số 342
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tóm tắt văn bản

    Phạm vi điều chỉnh

Luật tiếp cận thông tin 2016 quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.

     Nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin

  • Mọi công dân đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin.
  • Thông tin được cung cấp phải chính xác, đầy đủ.
  • Việc cung cấp thông tin phải kịp thời, minh bạch, thuận lợi cho công dân; đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.
  • Việc hạn chế quyền tiếp cận thông tin phải do luật định trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.
  • Việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc của người khác.
  • Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

     Hiệu lực thi hành

Luật tiếp cận thông tin 2016 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

Chính phủ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/104.2016.QH13.Asklaw.doc” text=”Download: Luật tiếp cận thông tin 2016″ viewer=”microsoft” ]

Give a Comment