Luật tiếp công dân 2013

Luật tiếp công dân 2013

 

Số hiệu: 42/2013/QH13 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 25/11/2013 Ngày hiệu lực: 01/07/2014
Ngày công báo: 30/12/2013 Số công báo: Từ số 1005 đến số 1006
Tình trạng: Còn hiệu lực

 

Tóm tắt văn bản:

     Phạm vi điều chỉnh:

– Luật tiếp công dân 2013 quy định về trách nhiệm tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc tổ chức hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị và điều kiện bảo đảm cho hoạt động tiếp công dân.

– Việc tiếp đại diện của cơ quan, tổ chức đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, tiếp người nước ngoài đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện như đối với tiếp công dân.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/Luattiepcongdan.doc” text=”Download: Luật tiếp công dân 2013″ viewer=”microsoft” ]

Give a Comment