Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016

Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016

Số hiệu: 02/2016/QH14 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 18/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2018
Ngày công báo: 26/12/2016 Số công báo: Từ số 1257 đến số 1258
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016

Luật này quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo.

Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

  • Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; bảo đảm để các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.
  • Nhà nước tôn trọng, bảo vệ giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tín ngưỡng, tôn giáo, truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh người có công với đất nước, với cộng đồng đáp ứng nhu cầu tinh thần của Nhân dân.
  • Nhà nước bảo hộ cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo và tài sản hợp pháp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.

Hiệu lực thi hành

Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/02.2016.QH14.Asklaw.doc” text=”Download: Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016″ viewer=”microsoft” ]

Give a Comment