Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015

Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015

Số hiệu 77/2015/QH13 Loại văn bản Luật
Nơi ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành 19/06/2015 Ngày có hiệu lực 01/01/2016
Ngày công báo 26/07/2015 Tình trạng Còn hiệu lực

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Văn bản pháp luật này quy định về đơn vị hành chính và tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính.

Theo đó, các đơn vị hành chính bao gồm:

  • Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh)
  • Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện);
  • Xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã);
  •  Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

HIỆU LỰC THI HÀNH

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại Điều 142 của Luật này.

ĐIỀU KHOẢN CHUYỂN TIẾP

Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến khi bầu ra Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tại các đơn vị hành chính tiếp tục giữ nguyên cơ cấu tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11.

Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật và hướng dẫn việc thi hành Luật.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/77.2015.QH13.ASKLAW.doc” text=”Download: Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015″ viewer=”microsoft” ]

 

 

Give a Comment