Luật Tổ chức Quốc hội 2014

Luật Tổ chức Quốc hội 2014

Số hiệu 57/2014/QH13 Loại văn bản Luật
Nơi ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành 20/11/2014 Ngày có hiệu lực 01/01/2016
Ngày công báo 29/12/2014 Tình trạng Còn hiệu lực

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG CỦA QUỐC HỘI TRONG LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI 2014

1. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

NGUYÊN TẮC VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

1. Quốc hội làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số.

2. Hiệu quả hoạt động của Quốc hội được bảo đảm bằng hiệu quả của các kỳ họp của Quốc hội, hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và hiệu quả của sự phối hợp hoạt động với Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức khác.

HIỆU LỰC THI HÀNH

1.  Văn bản pháp luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

2. Luật tổ chức Quốc hội số 30/2001/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 83/2007/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/57.2014.QH14.ASKLAW.doc” text=”Download: Luật Tổ chức Quốc hội 2014″ viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment