Luật trẻ em năm 2016

Luật trẻ em năm 2016

Số hiệu: 102/2016/QH13 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 05/04/2016 Ngày hiệu lực: 01/06/2017
Ngày công báo: 18/05/2016 Số công báo: Từ số 339 đến số 340
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi Điều chỉnh Luật trẻ em năm 2016

Văn bản pháp luật này này quy định về quyền, bổn phận của trẻ em;

  • Nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em;
  • Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.

Đối tượng áp dụng

  • Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp,
  • Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ sở giáo dục, gia đình, công dân Việt Nam;
  • Cơ quan, tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, cá nhân là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam

Điều khoản thi hành Luật trẻ em năm 2016

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2017

Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập hoặc cấp đăng ký hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành không phải làm thủ tục thành lập hoặc đăng ký lại.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/102_2016_QH13_303313.doc” text=”Download: Luật trẻ em 2016″ viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment