Luật xây dựng năm 2014

Luật xây dựng năm 2014

Số hiệu 50/2014/QH13 Loại văn bản Luật
Nơi ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành 28/06/2014 Ngày có hiệu lực 01/01/2015
Ngày công báo 16/07/2014 Tình trạng Còn hiệu lực

– Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng.

– Đối tượng áp dụng

Luật xây dựng năm 2014 áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

– Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Luật xây dựng số 16/2003/QH11 và Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/50.2014.QH14.ASKLAW.doc” text=”Download: Luật xây dựng năm 2014″ viewer=”microsoft” ]

 

 

 

 

 

 

Give a Comment