Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (Luật số 15/2012/QH13)

Luật số 15/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

Số/Ký hiệu 15/2012/QH13
Ngày ban hành 20/06/2012
Ngày có hiệu lực 01/07/2013
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Cơ quan ban hành Quốc hội
Phân loại Luật

[embeddoc url=”http://hoidapphapluat.co/wp-content/uploads/2019/11/luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-2012-15_VPHC.doc” download=”all” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment