NĐ 85/2018/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô…..

NĐ 85/2018/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô…..

Số hiệu: 85/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 30/05/2018 Ngày hiệu lực: 15/07/2018
Ngày công báo: 12/06/2018 Số công báo: Từ số 697 đến số 698
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô theo cấp bậc quân hàm

Ngày 30/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 85/2018/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.Theo đó, tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô theo cấp bậc quân hàm sỹ quan cao nhất được quy định như sau:

– Đại tướng được sử dụng thường xuyên 01 xe ô tô trong thời gian công tác, giá mua xe theo đề nghị của Bộ trưởng BQP;

– Thượng tướng, Đô đốc Hải quân được sử dụng thường xuyên 01 xe trong thời gian công tác với giá mua tối đa 1.100 triệu đồng/xe;

– Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân được sử dụng thường xuyên 01 xe với giá mua tối đa 920 triệu đồng/xe;

– Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân sử dụng xe ô tô để đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc, đi công tác với giá mua tối đa 820 triệu đồng/xe.

Ngoài ra, Nghị định còn đưa ra các tiêu chuẩn, định mức với ô tô chuyên dùng, ô tô phục vụ công tác chung, quy định về thay thế, sắp xếp xử lý xe ô tô.

Nghị định 85/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/7/2018, bãi bỏ Quyết định 161/2008/QĐ-TTg ngày 04/12/2008 và Quyết định 40/2014/QĐ-TTg ngày 15/7/2014.

Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, gồm:

a) Xe ô tô phục vụ công tác của các chức danh (sau đây gọi là xe ô tô chức danh);

b) Xe ô tô phục vụ công tác chung;

c) Xe ô tô chuyên dùng.

2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô của cơ quan đại diện của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ Công an Việt Nam ở nước ngoài thực hiện theo Nghị định số 166/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

3. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô thuộc danh mục tài sản đặc biệt tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

4. Xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, doanh nghiệp kinh tế – quốc phòng, an ninh do cơ quan, người có thẩm quyền quyết định việc trang bị bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, khả năng tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và điều lệ của doanh nghiệp.

Đối tượng áp dụng:

1. Đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm: cơ quan, đơn vị và các tổ chức khác thuộc hệ thống tổ chức của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo quy định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và quy định của pháp luật có liên quan.

2. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ; công nhân, viên chức quốc phòng phục vụ trong tổ chức biên chế tại các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Bộ Quốc phòng.

3. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật; công nhân viên công an; lao động hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế; hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ; học sinh công an tại các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Bộ Công an.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/85.2018.ND-CP.Asklaw.doc” text=”Download:Nghị định 85/2018/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment