Nghị 81/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Nghị 81/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

 

Số hiệu: 81/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/07/2013 Ngày hiệu lực: 19/07/2013
Ngày công báo: 07/08/2013 Số công báo: Từ số 459 đến số 460
Tình trạng: Còn hiệu lực

 

Tóm tắt văn bản:

     Đi tượng bị xử phạt vi phạm hành chính

  • Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính là cá nhân, tổ chức quy định tại Khoản 1 Điều 5 Luật Xử lý vi phạm hành chính.
  • Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hành vi vi phạm khi đang thi hành công vụ, nhiệm vụ và hành vi vi phạm đó thuộc công vụ, nhiệm vụ được giao, thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
  • Cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, mà bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/81.2013.NĐ-CP.Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 81/2013/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment