Nghị định 01/2019/NĐ-CP kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

Nghị định 01/2019/NĐ-CP kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

Nghị định 01/2019/NĐ-CP Về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

Số hiệu: 01/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 01/01/2019 Ngày hiệu lực: 15/02/2019
Ngày công báo: 16/01/2019 Số công báo: Từ số 57 đến số 58
Tình trạng: Còn hiệu lực
Tóm tắt văn bản.

– Phạm vi điều chỉnh

Nghị định 01/2019/NĐ-CP  quy định chi tiết về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, trang bị bảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách đối với Kiểm lâm; nhiệm vụ, quyền hạn và bảo đảm hoạt động của Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng.

–  Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với Kiểm lâm, Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng và các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.

– Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2019.

Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm; Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Bãi bỏ các Điều 7, 8, 9 và 10 của Thông tư số 08/2017/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và trang phục đối với lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/01_2019_ND-CP_Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 01/2019/NĐ-CP kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment