Nghị định 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Nghị định 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Số hiệu: 02/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 09/01/2017 Ngày hiệu lực: 25/02/2017
Ngày công báo: 25/01/2017 Số công báo: Từ số 89 đến số 90
Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày 09/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 

1. Điều kiện hỗ trợ sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Các hộ sản xuất nông nghiệp vùng bị thiên tai, dịch bệnh sẽ được hỗ trợ nếu đáp ứng các yêu cầu sau theo Nghị định 02 của Chính phủ:
– Sản xuất nông nghiệp không trái quy hoạch, kế hoạch và hướng dẫn sản xuất nông nghiệp địa phương;
– Có đăng ký kê khai ban đầu đối với chăn nuôi tập trung (phải kê khai trong vòng 15 ngày kể từ ngày bắt đầu chăn nuôi) và nuôi trồng thủy sản (kê khai ngay khi nuôi trồng) hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch.
– Đã thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, ứng phó thiên tai dịch bệnh.
– Thiệt hại xảy ra trong thời gian thiên tai hoặc từ khi công bố dịch đến khi công bố hết dịch.

2. Mức hỗ trợ thiệt hại sản xuất nông nghiệp vùng bị thiên tai, dịch bệnh

Nghị định số 02 quy định mức hỗ trợ nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh đối với lúa, hoa màu, sản xuất lâm nghiệp, nuôi thủy, hải sản, gia súc, gia cầm và sản xuất muối. Điển hình như:
– Hỗ trợ 2 triệu đồng mỗi hecta đối với hộ trồng lúa thuần, ngô và rau màu bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi hecta cho hộ bị thiệt hại từ 30% – 70%.
– Hỗ trợ 20 triệu đồng mỗi hecta mạ lúa thuần bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 10 triệu đồng mỗi hecta cho hộ bị thiệt hại từ 30% – 70%.
– Hỗ trợ 4.1 đến 6 triệu mỗi hecta nuôi tôm quảng canh thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 2 đến 4 triệu mỗi hecta nếu thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh từ 30% – 70%.
– Hỗ trợ 15.5 đến 20 triệu mỗi hecta lồng, bè nuôi trồng ngoài biển thiệt hại trên 70% do thiên tai, dịch bệnh, hỗ trợ 10 đến 15 triệu mỗi hecta nếu thiệt hại từ 30% – 70%.
– Cũng tại Nghị định 02/2017, hỗ trợ 10 đến 20 nghìn đồng/con gia cầm đến 28 ngày tuổi thiệt hại do thiên tai, hỗ trợ 21 đến 35 nghìn/con cho gia cầm trên 28 ngày tuổi. Trường hợp thiệt hại do dịch bệnh thì được hỗ trợ 35 nghìn mỗi con gia cầm.

3. Trình tự, thủ tục hỗ trợ thiệt hại sản xuất nông nghiệp vùng bị thiên tai, dịch bệnh

Hỗ trợ thiệt hại đối với dịch bệnh: các hộ sản xuất nông nghiệp thống kê, đánh giá thiệt hại, hoàn thiện hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.
Hỗ trợ thiệt hại do thiên tai: các hộ sản xuất nông nghiệp thống kê, đánh giá thiệt hại, hoàn thiện hồ sơ gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp xã.
Nghị định số 02/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/02/2017. Trường hợp thiên tai, dịch bệnh xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực mà thực hiện hỗ trợ khi Nghị định này có hiệu lực thì vẫn áp dụng mức hỗ trợ tại thời điểm xảy ra thiên tai, dịch bệnh.

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định việc hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản hoặc một phần chi phí sản xuất ban đầu để khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do ảnh hưởng của các loại hình thiên tai quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật phòng, chống thiên tai và các loại dịch bệnh nguy hiểm, được công bố theo quy định pháp luật về thú y, thủy sản, lâm nghiệp và các dịch bệnh công bố dịch theo quy định pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Đối tượng áp dụng

Hộ nông dân, người nuôi trồng thủy sản, diêm dân, chủ trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối (sau đây gọi là hộ sản xuất) bị thiệt hại trực tiếp do thiên tai, dịch bệnh theo quy định tại Điều 1 Nghị định này.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/02.2017.ND-CP.Asklaw.doc” text=”Download:Nghị định 02/2017/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment