Nghị định 02/2019/NĐ-CP Quy định về phòng thủ dân sự

Nghị định 02/2019/NĐ-CP Quy định về phòng thủ dân sự

Số hiệu: 02/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Nghị định Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 02/01/2019 Ngày hiệu lực: 16/02/2019
Ngày công báo: 16/01/2019 Số công báo: Từ số 57 đến số 58
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tóm tắt.

– Phạm vi điều chỉnh

Nghị định 02/2019/NĐ-CP về phòng thủ dân sự quy định nguyên tắc tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động phòng thủ dân sự; bảo đảm phòng thủ dân sự; trách nhiệm của các bộ, ngành trung ương và Ủy ban nhân dân các cấp về phòng thủ dân sự.

– Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân là công dân Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân là người nước ngoài sinh sống và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế.

– Nguyên tắc tổ chức và hoạt động phòng thủ dân sự

Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phòng thủ dân sự đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý thống nhất của Chính phủ, trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Phòng thủ dân sự được tổ chức từ trung ương đến địa phương, cơ sở. Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, địa phương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện phòng thủ dân sự.

Tăng cường, củng cố năng lực phòng thủ dân sự là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; phòng thủ dân sự phải được chuẩn bị từ trước khi xảy ra các thảm họa, chiến tranh; tích cực thực hiện phương châm phòng là chính; chủ động ứng phó kịp thời khi có thảm họa, chiến tranh, khắc phục hậu quả; phát huy vai trò của lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ.

Mở rộng, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng thủ dân sự.

– Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 02 năm 2019.

Nghị định này thay thế Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về phòng thủ dân sự.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/02_2019_ND-CP_Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 02/2019/NĐ-CP về phòng thủ dân sự” viewer=”microsoft” ]

 

 

 

 

 

Give a Comment