Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức

Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức

 

Số hiệu: 06/2010/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 25/01/2010 Ngày hiệu lực: 15/03/2010
Ngày công báo: 09/02/2010 Số công báo: Từ số 83 đến số 84
Tình trạng: Còn hiệu lực

 

Tóm tắt văn bản:

     Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

     Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức nêu tại khoản 2 Điều 4 và khoản 1 Điều 32 của Luật Cán bộ, công chức.

     Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định về những người là công chức trong các cơ quan sau:

 • Công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Công chức trong Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước
 • Công chức trong Bộ, cơ quan ngang Bộ và các tổ chức khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập
 • Công chức trong cơ quan hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện
 • Công chức trong hệ thống Tòa án nhân dân
 • Công chức trong hệ thống Viện Kiểm sát nhân dân
 • Công chức trong cơ quan của tổ chức chính trị – xã hội
 • Công chức trong cơ quan, đơn vị của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân
 • Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập

     Hiệu lực thi hành

     Nghị định 06/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2010.

     Trách nhiệm thi hành

 • Các cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 14 Nghị định này chịu trách nhiệm gửi danh sách và báo cáo số lượng công chức thuộc thẩm quyền quản lý về Bộ Nội vụ chậm nhất là ngày 30 tháng 6 hàng năm để theo dõi và tổng hợp.
 • Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/06.2010.NĐ-CP.Asklaw.doc” text=”Download: Nghị định 06/2010/NĐ-CP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment